Faunest architect voor de dieren adviseert, ontwerpt en realiseert de natuurinclusieve laag over en rond de gebouwde omgeving.

We zijn GEEN architect voor mensen maar helpen deze architecten wel graag een handje om ook voor de dieren een fijn leefklimaat te realiseren. Daarnaast werken we voor gemeentes, projectontwikkelaars, bouwers en soms een particulier.

We werken daarvoor samen met kundige partijen zoals ecologen, bouwkundigen en landschapsontwerpers.

U kunt bij ons terecht voor:

  • Inspiratiesessies en kennissessies over natuurinclusief bouwen en ontwikkelen;
  • Ecologische locatieanalyses en kansenscans;
  • Advies over natuurinclusieve maatregelen bij projecten;
  • Ecologische natuurinclusieve ontwerpen;
  • Mitigatiemaatregelen conform de wet natuurbescherming;
  • We hebben een vaste eigen collectie faunavoorzieningen;
  • Maatwerk faunavoorzieningen passend bij de projectarchitectuur en altijd natuurvriendelijk;
  • Advies over natuurinclusief beleid.

Kortom:
alles wat te maken heeft met het natuurinclusief maken van onze leefomgeving. Daarmee zorgen we niet alleen voor het verhogen van de biodiversiteit en een betere leefomgeving van de dieren, maar maken we ook voor mensen een groenere en prettigere leefomgeving. Daarnaast werken we ook aan belangrijke thema’s als klimaatadaptatie, circulaire economie en sociale cohesie.

Wij werken coöperatief samen met een vast team van professionals:

Jennifer de Jonge: Adviseur en ontwerper natuurinclusieve leefomgeving, met een achtergrond in de architectuur. Creatieve specialist op het gebied van materialen en ontwerp. Inspirator Natuurinclusief bouwen en ontwikkelen.

Maarten Kaales: Ervaren zelfstandig ecoloog adviseert over thema’s zoals Stadsnatuur & Biodiversiteit, Ecologisch beheer, Natuurinclusief bouwen, Gebiedsgerichte Aanpak Natuur (GAN) & Soortenmanagementplannen (SMP) en toetst ruimtelijke initiatieven aan natuurwetgeving.

Bonnie Snoek: Adviseur natuurinclusieve leefomgeving met een achtergrond in de architectuur en een schat aan ervaring op het gebied van bouwkunde en duurzaamheid. Focus op biodiversiteit en participatie.

Momenteel bouwen wij aan onze website. Heeft u vragen, twijfel dan niet om contact op te nemen.

We hopen u in de toekomst nog vaak van dienst te kunnen zijn!

Jennifer de Jonge
06 – 48 19 14 19
info@faunest.nl

Bonnie Snoek
06 -38 33 63 52
info@faunest.nl

Volg ons op Linkedin