Expertises

Het compost van de toekomst maken

“Onze drijfkracht? Een gezond leefklimaat realiseren waarin mensen en de natuur elkaar versterken..”

Volgens wetenschappers zitten we op dit moment midden in de zesde uitstervingsgolf. Het goede nieuws? Dat wij dat zélf kunnen veranderen. Door goed te kijken naar oplossingen die de natuur al biedt, kunnen we klimaatadaptief werken op een natuurinclusieve manier die de koppelkansen van de natuur benut. We laten de natuur zijn werk doen.

Scroll naar beneden

Natuurinclusief bouwen

Door een leefomgeving te bouwen voor flora en fauna, bouwen we ook aan een gezondere leefomgeving voor onszelf.

Klimaatadapatief bouwen

Door natuurinclusieve oplossingen zo mooi mogelijk te laten zijn. Oftewel: esthetisch verantwoord.

Regeneratief bouwen

Door regeneratief te bouwen beperken we niet alleen de schade, maar proberen we het tij te keren.

Mooi én toekomstgericht

Met Faunest realiseer je een natuurinclusieve en esthetische oplossing voor jouw (ver)bouwproject. We spreken zowel de taal van de ecoloog als de architect en hebben de ambitie om alle bouwprojecten in Nederland natuurinclusief te maken.

Ambitieus? Ja. Onmogelijk? Zeker niet.

Natuurinclusieve laag

Samen met onze opdrachtgevers: gebieds- en projectontwikkelaars, architecten, bouwers, ecologische adviesbureaus en overheden, realiseren we de natuurinclusieve laag over en rond de gebouwde omgeving.

Samenwerkingspartner

Ook inspireren we anderen om hetzelfde te doen. Met Faunest haal je een vooruitstrevende samenwerkingspartner in huis die onderzoekt, adviseert, ontwerpt en zelf die ladder opklimt voor de realisatie.

fau·nest (m/v)

een op eerlijke wijze gemaakte huisvesting (honest housing) in de natuurlijke wereld van een gebied voor mens en dier (fauna)