Vooruitstrevend natuurinclusief met Faunest

Met Faunest realiseer je een natuurinclusieve en esthetische oplossing voor jouw ontwikkelproject.

We spreken zowel de taal van de ecoloog als de architect en hebben de ambitie om alle bouwprojecten in Nederland natuurinclusief te maken. Ambitieus? Ja. Onmogelijk? Zeker niet.

Faunest klimt zelf de ladder op

Onze praktische aanpak en ecologische kennis levert natuurinclusieve en mooie projecten op die goed werken voor mens en dier. We werken hiervoor nauw samen met onze opdrachtgevers: gebieds- en projectontwikkelaars, architecten, bouwers, ecologische adviesbureaus en overheden. Samen realiseren we de natuurinclusieve laag over en rond de gebouwde omgeving.

Onze drijfkracht?

Een gezond leefklimaat waarin mensen en de natuur elkaar versterken. Dat doen we via ecologisch onderzoek, advies, ontwerp én realisatie.

fau·nest (m/v)

een op eerlijke wijze gemaakte huisvesting (honest housing) in de natuurlijke wereld van een gebied voor mens en dier (fauna)

Ecologisch onderzoek

Natuurinclusief kennisdeling

Natuurinclusief ontwerp

Realisatie faunavoorzieningen

Artikel uitgelicht

Nieuw logo én nieuwe website voor Faunest

Faunest heeft een nieuw logo en nieuwe website, maar onze ambitie is onveranderd: alle bouwprojecten in Nederland natuurinclusief maken. Met onze website willen we je inspireren en laten zien wat natuurinclusief bouwen voor je kan betekenen. Benieuwd hoe we dat doen? We nemen je in vogelvlucht mee…

“Het team van Faunest is altijd bereid om te sparren en zaken snel op te pakken. Ze zijn flexibel, schakelen snel en denken mee in oplossingen. Hun expertise en duurzame blik zie je terug in de werkwijze en het materiaalgebruik.”

– Armel Brinkman –
Projectleider Bodem & Ecologie, KP Adviseurs BV

Een Faunest gebouw voldoet aan de 5 Vinkjes:

Verblijven – passende huisvesting

Voortplanting – ruimte om te broeden

Voedsel – voldoende voedsel en water

Veiligheid – voldoende beschutting

Verbinding – gezonde genenmix