Faunavoorzieningen van Faunest

Natuurinclusieve producten, biobased geproduceerd

Naast onze ontwerpen op maat heeft Faunest ook een vaste collectie faunavoorzieningen.

Zoals verblijven en nestkasten voor vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. Met onze esthetische faunavoorzieningen willen we een geschikt en mooi leefgebied voor dieren creëren in onze gebouwde omgeving. En dat doen we toekomstbestendig, door zo lokaal en biobased mogelijk te produceren.

Scroll naar beneden

“De faunavoorzieningen van Faunest worden ontworpen met kennis van ecologie én architectuur.”

Wat werkt voor dieren

Lang hebben we ons gefocust op het verduurzamen van de leefomgeving van de mens.

We hebben onze huizen driedubbel geïsoleerd en elke spleet of kier gevuld. Maar dit heeft ertoe geleid dat veel diersoorten steeds moeilijker kunnen overleven in onze gebouwde omgeving. Het besef dat we het tij moeten keren groeit. Bij Faunest ontwerpen we daarom faunavoorzieningen waarmee deze diersoorten hun plek kunnen heroveren in onze leefomgeving.

Bij Faunest passen we biomimicry toe om de koppelkansen die de natuur zelf toepast ook in onze ontwerpen te gebruiken. We kijken naar mogelijkheden om dichterbij huis te produceren. En we willen het gebruik van onafbreekbare materialen terugdringen. Het is onze ambitie om het compost van de toekomst te maken en het bouwmateriaal van de toekomst aan te planten.

Klimaatadaptief en regeneratief

De faunavoorzieningen van Faunest moeten werken. En blijven werken. Ook als de temperatuur stijgt en we met hevigere regenval te maken krijgen.

Passend bij de architectuur

De faunavoorzieningen van Faunest worden ontworpen met kennis van ecologie én architectuur.

Ons team bestaat uit zelfstandige ecologen en ontwerpers, wat onze oplossingen praktisch én esthetisch maakt. Liever een ontwerp op maat? Het ontwerpteam van Faunest werkt samen met architecten en projectontwikkelaars om faunavoorzieningen te ontwerpen en realiseren passend bij de architectuur. Bijvoorbeeld voor nestkasten die aansluiten bij het ontwerp van de architect.

Geïnteresseerd? Maak kennis met ons ontwerpteam en laat hen broeden op een passend ontwerp voor jouw project.