Het adviesteam van Faunest

Eén team voor zowel ecologisch onderzoek als natuurinclusief advies

Specialistische kennis en advies nodig over natuurinclusief (ver)bouwen?

Het adviesteam van Faunest onderzoekt de kansen voor een natuurinclusieve leefomgeving voor (ver)bouwprojecten en gebiedsontwikkelingen. We combineren ecologisch onderzoek met kansen voor biodiversiteit, klimaatadaptatie en leefbaarheid. Met onze kennis van wet- en regelgeving verwerken we het natuurinclusief advies in een turn-key actieplan. We zorgen ervoor dat de genomen maatregelen ook daadwerkelijk kans van slagen hebben.

Wanneer je al in en vroeg stadium met Faunest aan tafel zit, voorkom je onnodige vertraging door de Wet Natuurbescherming. Haal onze specialistische kennis over natuurinclusief (ver)bouwen dus op tijd in huis!

Scroll naar beneden

“We willen dat je na onze samenwerking precies weet hoe je het advies kunt (laten) uitvoeren.”

Maak jouw bouwteam compleet

Natuurinclusief (ver)bouwen wordt de norm. De overheid stelt steeds meer eisen aan bouwprojecten en het vergt specialistische kennis om aan deze eisen te kunnen voldoen.

Faunest maak je jouw bouwteam compleet. Iedere vraag over natuurinclusief (ver)bouwen kun je bij ons neerleggen, wij vogelen het graag voor je uit. Ook startten we met een habitat- en kansenscan zodat we straks duidelijk in beeld hebben waar de kansen liggen voor jouw project.

Daarom organiseert ons adviesteam specifiek voor jouw bouw- of ontwikkelteam een interactieve workshop. Daarmee creëren we betrokkenheid en begrip bij het hele team. En we stellen een ingrediëntenlijst op voor de uitvoerende partij, zodat hij deze eenvoudig kan afvinken. Door het plan begrijpelijk te maken is het hanteerbaarder en makkelijker over te dragen aan (eventuele) partners.

Een duidelijk en uitvoerbaar plan

Wij zijn niet van de dikke dossiers. We willen dat je gelijk aan de slag kunt en dat ook de uitvoeringsfase zo soepel mogelijk verloopt.

Geen derde partij meer nodig

We willen dat je na onze samenwerking de kennis in huis hebt om ons advies te kúnnen uitvoeren. Maar het hóeft niet.

Ons team van zelfstandige bouwkundigen en ecologen klimt graag voor je op de ladder. We kunnen je helpen bij het ongeschikt maken van gebouw(en), het ontwerpen van voorzieningen die passen bij de architectuur en het laten plaatsen van die voorzieningen. Je hebt geen andere partij meer nodig en bent verzekerd van een goede uitvoering van het plan. En niet geheel onbelangrijk voor de projectmanager: Faunest kun je als losse post meenemen in het totale kostenplaatje.

Geïnteresseerd? Maak kennis met ons adviesteam en laat hen broeden op een passend plan voor jouw project.