Werkwijze

Hoe Faunest onderdeel van jouw team kan
worden

Faunest is een ontwerp- en adviesbureau gericht op een toekomstbestendige leefwereld.

Faunest is een organisatie die bestaat uit ecologen, (tuin)architecten, productontwerpers, producenten en (ecologisch)uitvoerders met een gezamenlijke passie: de natuur. Samen vergroten we de biodiversiteit door natuurinclusiviteit praktisch en aantrekkelijk te maken. Verwacht bij ons geen dikke rapportages en lange presentaties. Bij Faunest werken we met turn-key actieplannen en interactieve workshops die weten te inspireren en motiveren. Geïnteresseerd? Mooi. Dan gaan we als volgt aan de slag:

Scroll naar beneden

Natuurinclusief bouwen is meer dan een verplicht vinkje op de lijst met eisen van de omgevingswet. Met een klimaatadaptieve oplossing draag je actief bij aan een gezond leefklimaat en een betere wereld voor mensen en dieren.

1. Met Faunest aan tafel

Wanneer je tijdens de visievorming al met Faunest aan tafel zit voorkom je aanpassingskosten achteraf of een gedwongen stop tijdens het bouwen. We bespreken jullie wensen, eisen en risico’s en geven we advies over de beste aanpak. Daarnaast levert Faunest de juiste ingrediëntenlijst aan om je gebied niet alleen groen te maken, maar ook een ware biodiversiteitshub te realiseren. Met klimaatadaptieve oplossingen voor de natuur, voor de mens en zijn leefomgeving.

2. Analyse van de huidige en gewenste situatie

Ieder project starten we met een omgevingsscan. Hierbij brengen we de dieren en planten in kaart die we op dit moment aantreffen in het gebied. Ook onderzoeken we wat er in het verleden aanwezig is geweest en welke flora en fauna goed zouden passen in de huidige omstandigheden. De resultaten delen we met jullie tijdens een interactieve workshop.

3. Ecologisch onderzoek en advies

Op basis van ecologisch onderzoek schrijven we een praktisch en realistisch advies. Dit vullen we aan met een lijst van o.a. alle soorten bomen, struiken, bodembedekkers, faunavoorzieningen, amfibiespoelen en halfharde bestrating.

4. Ongeschikt maken

Moet het gebouw eerst ongeschikt gemaakt worden? Dan klimmen we zelf de ladder op om deze werkzaamheden uit te voeren.

5. Ontwerpen en realiseren

Van ingrediëntenlijsten voor gebiedsontwikkeling tot volledige flora en fauna gevels of gewoon die ene perfect mooie nestvoorziening, wij ontwerpen toekomstgerichte oplossingen die passen bij de architectuur van het project en de omgeving. Ook het plaatsen doen we zelf, zodat de voorzieningen de meeste kans hebben om goed gebruikt te worden.

Een Faunest gebouw voldoet aan de 5 Vinkjes:

Verblijven – passende huisvesting

Voortplanting – ruimte om te broeden

Voedsel – voldoende voedsel en water

Veiligheid – voldoende beschutting

Verbinding – gezonde genenmix

Met een klimaatadaptieve oplossing draag je actief bij aan een gezond leefklimaat en een betere wereld voor mensen en dieren.