Wat we doen

Natuurinclusiviteit praktisch en aantrekkelijk maken

“Alle bouwprojecten in Nederland natuurinclusief te maken. Ambitieus? Ja. Onmogelijk? Zeker niet.”

Samen met onze opdrachtgevers: gebieds- en projectontwikkelaars, architecten, bouwers, ecologische adviesbureaus en overheden, realiseren we de natuurinclusieve laag over en rond de gebouwde omgeving. Ook inspireren we anderen om hetzelfde te doen.

Scroll naar beneden

Ecologisch onderzoek

We combineren ecologisch onderzoek met kansen voor biodiversiteit, klimaatadaptatie en leefbaarheid.

Natuurinclusief kennisdeling

Door in heldere taal uit te leggen wat natuurinclusief inhoudt en wat de voordelen ervan zijn, willen we zoveel mogelijk mensen enthousiast maken voor natuurherstel. 

Natuurinclusief ontwerp

Van beplantingsplannen tot groene gevels en daken.

Realisatie faunavoorzieningen

Met onze esthetische faunavoorzieningen willen we een geschikt en mooi leefgebied voor dieren creëren in onze gebouwde omgeving.

Onderzoeken – analyseren – adviseren

Faunest onderzoekt de kansen voor een natuurinclusieve leefomgeving voor (ver)bouwprojecten en gebiedsontwikkeling. We leggen in heldere taal uit wat natuurinclusief inhoudt en wat de voordelen ervan zijn. Hiermee willen we zoveel mogelijk mensen enthousiast maken voor natuurherstel.

Inspireren – motiveren

Samen vergroten we de biodiversiteit door natuurinclusiviteit praktisch en aantrekkelijk te maken.

Ontwerpen – realiseren

Ons ontwerp team werkt daarnaast aan producten die bijdragen aan een natuurinclusievere en klimaatbestendiger leefwereld voor mens en dier. En ons uitvoerders klimmen zelf de ladder op om deze natuurinclusieve laag te realiseren.

Samen vergroten we de biodiversiteit door natuurinclusiviteit praktisch en aantrekkelijk te maken.

Faunest is een samenwerkingspartner die onderzoekt, adviseert, ontwerpt en zelf die ladder opklimt voor de realisatie.